พระนคร นครพระ นครธรรม สร้างสรรค์สื่อออนไลน์คุณภาพ > ห้องพระคุณเจ้า

รวมพระคาถาศักดิ์สิทธิ์

<< < (131/179) > >>

the_kop:
ได้ตำรามาใหม่ มีเวลาตรวจสอบที่มาที่ไปและความถูกต้องก่อน
จะนำมาเผยแพร่ให้อ่าน อีกหลายสิบหน้ากระทู้
โปรดอดใจไว้รออ่านได้เลย

the_kop:
คาถามหาอุต (ของหลวงพ่อศุข พระครูวิมลคุณากร) วัดปากคลองมะขามเฒ่า
นะโม 3 จบ ถึงพระรัตนตรัย เป็นที่ตั้ง
อะระหัง พันเกสา ภะคะวา พันอาวุธ พระพุทโธ อุด พระธัมโมอุด พระสังโฆ อุด
พระเจ้าห้ามอาวุธ  อุดด้วยพระพุทโธ
พระเจ้าห้ามอาวุธ อุดด้วยพระธัมโม
พระเจ้าห้ามอาวุธ อุดด้วยพระสังโฆ
พุทธัง เพชร คงหนัง
ธัมมัง เพชร คงหนัง
สังฆัง เพชร คงหนัง
ตรี เพชร คงหนัง
พุทธังปิด พระเจ้าแผลงฤทธิ์ ปิดด้วยพุทธัง
ธัมมังปิด พระเจ้าแผลงฤทธิ์ ปิดด้วยธัมมัง
สังฆังปิด พระเจ้าแผลงฤทธิ์ ปิดด้วย สังฆัง

อะนิทัสสะนะ อัปปะฏิ
อะนิทัสสะนะ อัปปะฏิคา
อะนิทัสสะนะ อัปปะฏิคายะ

อุดธังอัดโธ นะโมพุทธายะ

the_kop:
คาถา  นะฤาชา ของ หลวงพ่อสำเนียง (พระครูสถาพรพุทธมนต์) วัดเวฬุวนาราม จ.นครปฐม
นะโม 3 จบ นึกถึง พระรัตนตรัยอันเป็นที่ตั้ง

นะฤาชา กุติยะ ปัญจะฤา โสพะกัญจะ สะวะรัง วะรัง ฐามาหันตา มามามิหัง กะรีณี อักขะรานิ ขาตานิ
อุณาโลนาถัง เพชรตัง โหติ อะสังวิสุโลปุสะพุภะ สัตตุโน พุทโธ

the_kop:
พระคาถาบทนนี้ใช้ กัน ผี
"โส เล มัง เล"

the_kop:
พระคาถาคัดเลือด
วะโร วะรัญญู วะระโท วะราหะโร ฯ
พระคาถาบทนี้ ใช้ภาวนาเมื่อเกิดบาดแผลเลือดออกมาก
ต้องการให้เลือดหยุดโดยเร็ว จงใช้มือบีบเส้นเลือดเหนือแผลไว้
แล้วภาวนาพระคาถาช่วย จะทำให้เลือดหยุดเร็วได้สมดังใจ ฯ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version